Moim zdaniem portal "bstok.pl" jest ....

Super, że z kazdym dniem przybywa coś nowego. Dobrze, że jest taki portal, bo Bialystok Online (internetowa wersja książki telefonicznej) już się przeżył.
Od dwóch lat stoją w miejscu i chyba nie planują większych zmian.